Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

Het Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland bestaat uit alle huidige en toekomstige ondergrondse waterstofleidingen. Deze verbinden grote clusters van industrie in België, Zeeland en West-Brabant met elkaar. Het netwerk gebruikt zoveel mogelijk bestaande buisleidingen. Daarnaast worden voor een deel nieuwe leidingen aangelegd. Het nieuwe netwerk van leidingen ligt voor het grootste gedeelte in Zuid-Beveland in Zeeland. Het verbindt de clusters van industrie in Zeeland met die in West-Brabant. Het sluit aan op het Belgische netwerk voor waterstof.

Het project is belangrijk omdat waterstof aardgas kan vervangen. Daarom is waterstof onmisbaar voor ons energienetwerk in de toekomst. Het netwerk ligt in het industriegebied. Daarmee kan die industrie straks verduurzamen. Het waterstofnetwerk in Zuidwest Nederland maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Dit landelijke netwerk verbindt de vijf grote clusters van industrie in Nederland met elkaar, met de waterstofopslag én met het buitenland.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het waterstofnetwerk kon vanaf november 2023 zes weken worden bekeken. Het project moet in 2027 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname 

  • Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 2023

  • Geplande inbedrijfname: 2027 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/waterstofnetwerk-zwn

Waterstofnet-werk Zuidwest-Nederland

Het Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland bestaat uit alle huidige en toekomstige ondergrondse waterstofleidingen. Deze verbinden grote clusters van industrie in België, Zeeland en West-Brabant met elkaar. Het netwerk gebruikt zoveel mogelijk bestaande buisleidingen. Daarnaast worden voor een deel nieuwe leidingen aangelegd. Het nieuwe netwerk van leidingen ligt voor het grootste gedeelte in Zuid-Beveland in Zeeland. Het verbindt de clusters van industrie in Zeeland met die in West-Brabant. Het sluit aan op het Belgische netwerk voor waterstof.

Het project is belangrijk omdat waterstof aardgas kan vervangen. Daarom is waterstof onmisbaar voor ons energienetwerk in de toekomst. Het netwerk ligt in het industriegebied. Daarmee kan die industrie straks verduurzamen. Het waterstofnetwerk in Zuidwest Nederland maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Dit landelijke netwerk verbindt de vijf grote clusters van industrie in Nederland met elkaar, met de waterstofopslag én met het buitenland.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het waterstofnetwerk kon vanaf november 2023 zes weken worden bekeken. Het project moet in 2027 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname 

  • Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 2023

  • Geplande inbedrijfname: 2027 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/waterstofnetwerk-zwn