Windpark Nederwiek zuid kavel 1

Nederwiek zuid 1 is aangewezen als windenergiegebied. De kavel biedt ruimte voor een windpark van ongeveer 2 gigawatt. Het gebied ligt ongeveer 95 kilometer van de kust van het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland bij Den Helder en Texel. Ook ligt het tegen de grens van het Britse deel van de Noordzee. Na de bouw zal het niet te zien zijn vanaf de kust.

Van juni tot en met augustus 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau klaar om in te kijken voor de Milieueffectrapportage. In 2030 moet het windpark klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Inbedrijfname: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/woz-nederwiek-zuid-kavel-i

Nederwiek zuid 1 is aangewezen als windenergiegebied. De kavel biedt ruimte voor een windpark van ongeveer 2 gigawatt. Het gebied ligt ongeveer 95 kilometer van de kust van het noordelijke deel van de provincie Noord-Holland bij Den Helder en Texel. Ook ligt het tegen de grens van het Britse deel van de Noordzee. Na de bouw zal het niet te zien zijn vanaf de kust.

Van juni tot en met augustus 2023 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau klaar om in te kijken voor de Milieueffectrapportage. In 2030 moet het windpark klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Inbedrijfname: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/woz-nederwiek-zuid-kavel-i

Windpark Nederwiek zuid kavel 1