Regio projecten

In dit rapport staan de huidige energieprojecten in Nederland op een rij. In het bijzonder de projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en de Rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. In dit hoofdstuk leest u meer informatie over deze twee Rijkstrajecten.

MIEK en RCR

Landelijke projecten

Aanlandingen voor

windenergie op zee

Kernenergie

Overstap naar groene waterstof

Uitbreiden van het

hoogspanningsnet

Warmte

CO2-opslag

Windparken op zee

Energieprojecten in Nederland

Het Nederlandse energiesysteem ondergaat grote veranderingen. Energie uit duurzame energiebronnen wordt op verschillende plekken opgewekt. Dit in tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen, wat vaak op één plek gebeurt. Een verandering als deze vraagt om veel nieuwe energie-infrastructuur. Hieronder een overzicht van de energieprojecten onder het MIEK en RCR waaraan gewerkt wordt.

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Die energie gebruiken we voor onze huizen en om te reizen, maar ook voor onze industrie. Hiervoor gebruiken we steeds meer duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Ook slaan we steeds vaker energie op. Dit projectenboek geeft een overzicht van alle grote energieprojecten die nu spelen in Nederland.