Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

TenneT wil een hoogspanningsstation bouwen in of bij het Sloegebied, in de gemeenten Vlissingen en Borsele. Er wordt nog gekeken waar dit precies moet komen. Van de negen plekken zijn nog vier mogelijkheden over: de Liechtensteinweg, de Belgiëweg Oost, de Weelhoekweg en de Frankrijkweg. Het nieuw te bouwen station zal met een verbinding boven de grond worden aangesloten op de 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. 

Duurzame energie is nodig om minder koolstofdioxide (CO2) uit te stoten in de Schelde-Deltaregio. Het nieuwe hoogspanningsstation lost dit probleem op. En het voorkomt ook toekomstige problemen doordat de vraag naar elektriciteit toeneemt. Het hoogspanningsstation brengt ook de stroom van de windparken op zee naar het bestaande hoogspanningsnet. Ook daarom is in of bij het Sloegebied een nieuw 380 kV hoogspanningsstation nodig.

De vier mogelijke plaatsen worden in de vervolgfase verder onderzocht op milieueffecten en integrale effecten. Op basis daarvan komt er een voorkeursalternatief. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname

  • Bepalen voorkeursalternatief: 2024

  • Ontwerpbesluiten ter inzage: 2025

  • Besluiten ter inzage: 2026

  • Inbedrijfname: 2028

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hss-omgeving-sloegebied

Hoogspannings-station omgeving Sloegebied

TenneT wil een hoogspanningsstation bouwen in of bij het Sloegebied, in de gemeenten Vlissingen en Borsele. Er wordt nog gekeken waar dit precies moet komen. Van de negen plekken zijn nog vier mogelijkheden over: de Liechtensteinweg, de Belgiëweg Oost, de Weelhoekweg en de Frankrijkweg. Het nieuw te bouwen station zal met een verbinding boven de grond worden aangesloten op de 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. 

Duurzame energie is nodig om minder koolstofdioxide (CO2) uit te stoten in de Schelde-Deltaregio. Het nieuwe hoogspanningsstation lost dit probleem op. En het voorkomt ook toekomstige problemen doordat de vraag naar elektriciteit toeneemt. Het hoogspanningsstation brengt ook de stroom van de windparken op zee naar het bestaande hoogspanningsnet. Ook daarom is in of bij het Sloegebied een nieuw 380 kV hoogspanningsstation nodig.

De vier mogelijke plaatsen worden in de vervolgfase verder onderzocht op milieueffecten en integrale effecten. Op basis daarvan komt er een voorkeursalternatief. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname

  • Bepalen voorkeursalternatief: 2024

  • Ontwerpbesluiten ter inzage: 2025

  • Besluiten ter inzage: 2026

  • Inbedrijfname: 2028

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hss-omgeving-sloegebied