Net op zee: Nederwiek 1

TenneT wil drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen bouwen. Daamee wordt de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te vervoeren. Eén van deze hoogspanningsverbindingen, Nederwiek 1, komt aan land in het Sloegebied rondom Borssele. Dit project loopt waarschijnlijk voor een groot deel parallel aan het project Net op zee: IJmuiden Ver Alpha. Om Net op Zee: Nederwiek 1 op het landelijke hoogspanningsnet aan te kunnen sluiten, komt er een ander project. Dat project heet Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied.

Het project zit in de fase Ontwerpprojectbesluit. Het project heeft nog geen definitieve opleverdatum.

Geplande inbedrijfname

  • Voornemen en voorstel voor Participatie: feb 2022

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau: okt-dec 2022

  • Voorbereidingsbesluit: jan 2023

  • Ontwerp inpassingsplan: nov 2023

  • Beoogde inbedrijfname: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-1

Net op zee: Nederwiek 1

TenneT wil drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen bouwen. Daamee wordt de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te vervoeren. Eén van deze hoogspanningsverbindingen, Nederwiek 1, komt aan land in het Sloegebied rondom Borssele. Dit project loopt waarschijnlijk voor een groot deel parallel aan het project Net op zee: IJmuiden Ver Alpha. Om Net op Zee: Nederwiek 1 op het landelijke hoogspanningsnet aan te kunnen sluiten, komt er een ander project. Dat project heet Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied.

Het project zit in de fase Ontwerpprojectbesluit. Het project heeft nog geen definitieve opleverdatum.

Geplande inbedrijfname

  • Voornemen en voorstel voor Participatie: feb 2022

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau: okt-dec 2022

  • Voorbereidingsbesluit: jan 2023

  • Ontwerp inpassingsplan: nov 2023

  • Beoogde inbedrijfname: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-1