380 kV hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen

TenneT wil een nieuw 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding bouwen. Deze loopt vanaf de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland naar Terneuzen. Daarvoor moet ook een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of bij Terneuzen komen. De verbinding loopt over de Westerschelde over een afstand van zes tot zeven kilometer. Er zijn verschillende opties voor de route.

De nieuwe verbinding zorgt voor meer duurzame energie. De vraag daarnaar neemt enorm toe: rond 2050 is deze ongeveer vijf keer zo groot. Daarom is de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet nodig. Als dit niet gebeurt, kan deze energie niet geleverd worden.

De keuze voor de route van de verbinding wordt gemaakt in de Voorkeursbeslissing. Dat gebeurt waarschijnlijk in 2026. Het project moet klaar zijn in 2034 zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Voornemen en voorstel voor participatie: 2023

  • Beoogd voorkeursbeslissing: 2026

  • Planuitwerkfase: 2026-2028

  • Inbedrijfname: >2033 

Meer informatie

https://www.tennet.eu/nl/projecten/380-kv-zeeuws-vlaanderen

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-z-v

380 kV hoogspannings-verbinding Zeeuws-Vlaanderen

TenneT wil een nieuw 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding bouwen. Deze loopt vanaf de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland naar Terneuzen. Daarvoor moet ook een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation in of bij Terneuzen komen. De verbinding loopt over de Westerschelde over een afstand van zes tot zeven kilometer. Er zijn verschillende opties voor de route.

De nieuwe verbinding zorgt voor meer duurzame energie. De vraag daarnaar neemt enorm toe: rond 2050 is deze ongeveer vijf keer zo groot. Daarom is de aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet nodig. Als dit niet gebeurt, kan deze energie niet geleverd worden.

De keuze voor de route van de verbinding wordt gemaakt in de Voorkeursbeslissing. Dat gebeurt waarschijnlijk in 2026. Het project moet klaar zijn in 2034 zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Voornemen en voorstel voor participatie: 2023

  • Beoogd voorkeursbeslissing: 2026

  • Planuitwerkfase: 2026-2028

  • Inbedrijfname: >2033 

Meer informatie

https://www.tennet.eu/nl/projecten/380-kv-zeeuws-vlaanderen

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-z-v