Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Om ervoor te zorgen dat waterstof bij de industrie in het Noordzeekanaalgebied komt, bouwt Hynetwork Services een landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk verbindt het Amsterdams havengebied en de grote regio’s met industrie met elkaar. Denk aan de regio IJmond met veel gebruikers en fabrikanten van waterstof.

Het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied ligt in vijf gemeenten: Beverwijk, Velsen, Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam. Dit gebied van vijf gemeenten bestaat uit drie stukken. Voor alle drie de stukken wordt onderzocht hoe het netwerk het beste kan worden aangelegd. Het doel is om leidingen die al bestaan opnieuw te gebruiken. Nu worden ze nog gebruikt om gas te vervoeren. Als leidingen niet opnieuw kunnen worden gebruikt voor waterstof, legt Hynetwork Services nieuwe leidingen aan onder de grond. Daarnaast komen er een paar nieuwe installaties, boven de grond zoals afsluiterstations, die energie omzetten naar waterstof.

Het project is belangrijk, omdat waterstof aardgas kan vervangen. Daarom is waterstof onmisbaar voor ons energienetwerk in de toekomst. Omdat het netwerk in een gebied met industrie ligt, kan die industrie straks verduurzamen. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Dit landelijke netwerk verbindt de vijf grote industrieclusters in Nederland met elkaar, met de waterstofopslag én met het buitenland.

Er is op dit moment een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het project moet eind 2026 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname 

  • Keuze voorkeursalternatief: 2024

  • Ontwerpbesluit Milieueffectrapportage: 2024

  • Definitief projectenbesluit: 2025

  • Inbedrijfname: 2026

Meer informatie

www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/waterstofnetwerk-nzkg

Waterstofnet-werk Noordzeekanaalgebied

Om ervoor te zorgen dat waterstof bij de industrie in het Noordzeekanaalgebied komt, bouwt Hynetwork Services een landelijk waterstofnetwerk. Dit netwerk verbindt het Amsterdams havengebied en de grote regio’s met industrie met elkaar. Denk aan de regio IJmond met veel gebruikers en fabrikanten van waterstof.

Het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied ligt in vijf gemeenten: Beverwijk, Velsen, Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam. Dit gebied van vijf gemeenten bestaat uit drie stukken. Voor alle drie de stukken wordt onderzocht hoe het netwerk het beste kan worden aangelegd. Het doel is om leidingen die al bestaan opnieuw te gebruiken. Nu worden ze nog gebruikt om gas te vervoeren. Als leidingen niet opnieuw kunnen worden gebruikt voor waterstof, legt Hynetwork Services nieuwe leidingen aan onder de grond. Daarnaast komen er een paar nieuwe installaties, boven de grond zoals afsluiterstations, die energie omzetten naar waterstof.

Het project is belangrijk, omdat waterstof aardgas kan vervangen. Daarom is waterstof onmisbaar voor ons energienetwerk in de toekomst. Omdat het netwerk in een gebied met industrie ligt, kan die industrie straks verduurzamen. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Dit landelijke netwerk verbindt de vijf grote industrieclusters in Nederland met elkaar, met de waterstofopslag én met het buitenland.

Er is op dit moment een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het project moet eind 2026 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname 

  • Keuze voorkeursalternatief: 2024

  • Ontwerpbesluit Milieueffectrapportage: 2024

  • Definitief projectenbesluit: 2025

  • Inbedrijfname: 2026

Meer informatie

www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/waterstofnetwerk-nzkg