Windpark kavels IJmuiden Ver

Alpha, Beta, Gamma

Het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt ongeveer 62 kilometer van de kust. In dit gebied liggen drie kavels: Alpha, Beta en Gamma. Kavel Alpha en Beta worden samen voorbereid, daarna worden de vergunningen toegewezen. Op alle drie deze kavels komen windmolens die ongeveer 2 gigawatt aan energie opwekken. In totaal zullen de drie kavels dus zo’n 6 GW aan hernieuwbare energie leveren. Per GW kunnen ongeveer een miljoen huishoudens energie krijgen.

In 2029 moeten de windparken klaar zijn. Vanaf dat moment leveren ze energie aan Nederland.

Het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt ongeveer 62 kilometer van de kust. In dit gebied liggen drie kavels: Alpha, Beta en Gamma. Kavel Alpha en Beta worden samen voorbereid, daarna worden de vergunningen toegewezen. Op alle drie deze kavels komen windmolens die ongeveer 2 gigawatt aan energie opwekken. In totaal zullen de drie kavels dus zo’n 6 GW aan hernieuwbare energie leveren. Per GW kunnen ongeveer een miljoen huishoudens energie krijgen.

In 2029 moeten de windparken klaar zijn. Vanaf dat moment leveren ze energie aan Nederland.

Windpark kavels IJmuiden Ver

Alpha, Beta, Gamma