Porthos

Project Porthos gaat om de bouw van een leiding voor koolstofdioxide (CO2). Deze loopt door het Rotterdamse havengebied naar een opslagplaats onder de Noordzee. In deze opslag komt de CO2 die de Rotterdamse industrie uitstoot. De CO2 wordt vervoerd met een ondergrondse transportleiding vanaf het industriegebied waar de CO2 geproduceerd wordt. De transportleiding loopt voor een deel onder land, en voor een deel onder zee. Het landdeel ligt in het Rotterdamse havengebied. En het zeedeel loopt van de Maasvlakte tot platform P18-A in het westen. Dit platform ligt ongeveer 20 kilometer van de kust. De compressie van CO2 vindt plaats in een compressorstation in het havengebied van Rotterdam. De opslag van CO2 vindt plaats in gasreservoirs onder de Noordzee. Het project is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie Beheer Nederland en Gasunie.

De opvang en opslag van CO2 vermindert de uitstoot ervan. Dat is belangrijk om de klimaatdoelen te halen. Porthos zal ongeveer 37 megaton CO2 opslaan. Dat is ongeveer 2,5 megaton CO2 per jaar, voor in ieder geval vijftien jaar.

Het project zit in die Realisatiefase en moet in 2026 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Definitieve investeringsbeslissing: 2023

  • Start bouw: 2024

  • Inbedrijfname: 2026

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/porthos#stand-van-zaken         

https://www.porthosco2.nl/

Porthos

Project Porthos gaat om de bouw van een leiding voor koolstofdioxide (CO2). Deze loopt door het Rotterdamse havengebied naar een opslagplaats onder de Noordzee. In deze opslag komt de CO2 die de Rotterdamse industrie uitstoot. De CO2 wordt vervoerd met een ondergrondse transportleiding vanaf het industriegebied waar de CO2 geproduceerd wordt. De transportleiding loopt voor een deel onder land, en voor een deel onder zee. Het landdeel ligt in het Rotterdamse havengebied. En het zeedeel loopt van de Maasvlakte tot platform P18-A in het westen. Dit platform ligt ongeveer 20 kilometer van de kust. De compressie van CO2 vindt plaats in een compressorstation in het havengebied van Rotterdam. De opslag van CO2 vindt plaats in gasreservoirs onder de Noordzee. Het project is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., Energie Beheer Nederland en Gasunie.

De opvang en opslag van CO2 vermindert de uitstoot ervan. Dat is belangrijk om de klimaatdoelen te halen. Porthos zal ongeveer 37 megaton CO2 opslaan. Dat is ongeveer 2,5 megaton CO2 per jaar, voor in ieder geval vijftien jaar.

Het project zit in die Realisatiefase en moet in 2026 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Definitieve investeringsbeslissing: 2023

  • Start bouw: 2024

  • Inbedrijfname: 2026

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/porthos#stand-van-zaken         

https://www.porthosco2.nl/