Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden kavel 1

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden wordt 60 tot 70 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog een windpark gebouwd. Dit krijgt een vermogen van ongeveer 700 megawatt. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 71 vierkante kilometer en ligt centraal in het windenergiegebied. Het wordt later aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet zodat de energie naar land kan worden vervoerd.


De minister voor Klimaat en Energie en, toen nog, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, namen een Voorbereidingsbesluit voor dit project. Dit zorgt ervoor dat er geen andere ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied. Daardoor staat vast dat andere projecten het windpark niet kunnen tegenhouden of vertragen. In 2030 moet het windpark klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • 2031

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/woz-waddeneilanden-kavel-i

In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden wordt 60 tot 70 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog een windpark gebouwd. Dit krijgt een vermogen van ongeveer 700 megawatt. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 71 vierkante kilometer en ligt centraal in het windenergiegebied. Het wordt later aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet zodat de energie naar land kan worden vervoerd.


De minister voor Klimaat en Energie en, toen nog, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, namen een Voorbereidingsbesluit voor dit project. Dit zorgt ervoor dat er geen andere ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied. Daardoor staat vast dat andere projecten het windpark niet kunnen tegenhouden of vertragen. In 2030 moet het windpark klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • 2031

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/woz-waddeneilanden-kavel-i

Windpark Ten noorden van de Waddeneilanden kavel 1