Net op zee: Nederwiek 2

TenneT wil drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen bouwen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te vervoeren. Eén van deze hoogspanningsverbindingen, Nederwiek 2, komt aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam. Het is een directe aansluiting tussen de windturbines in het noordelijk deel van het windenergiegebied Nederwiek en het converterplatform in hetzelfde windenergiegebied. Met dit project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

Waarschijnlijk worden Definitieve Besluiten van het project gepubliceerd in de tweede helft van 2024. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname

  • Voorbereidingsbesluit: 2023

  • Ontwerp-inpassingsplan/MER: 2023

  • Definitief inpassingsplan: 2024

  • Inbedrijfname: 2030 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-2

Net op zee: Nederwiek 2

TenneT wil drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen bouwen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te vervoeren. Eén van deze hoogspanningsverbindingen, Nederwiek 2, komt aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam. Het is een directe aansluiting tussen de windturbines in het noordelijk deel van het windenergiegebied Nederwiek en het converterplatform in hetzelfde windenergiegebied. Met dit project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

Waarschijnlijk worden Definitieve Besluiten van het project gepubliceerd in de tweede helft van 2024. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname

  • Voorbereidingsbesluit: 2023

  • Ontwerp-inpassingsplan/MER: 2023

  • Definitief inpassingsplan: 2024

  • Inbedrijfname: 2030 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-2