Net op zee: Nederwiek 3

TenneT wil drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen bouwen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te vervoeren. Nederwiek 3 is één van deze hoogspanningsverbindingen. Deze komt aan land in Noord-Brabant, in Moerdijk of Geertruidenberg. Welke van de twee plaatsen het wordt, is nog niet bekend. De windturbines in het noordelijk deel van het windenergiegebied Nederwiek worden direct aangesloten op het converterplatform in het windenergiegebied. Ook is nog niet duidelijk hoe de hoogspanningsverbinding naar Geertruidenberg of Moerdijk zal lopen. Dit wordt besloten in het laatste kwartaal van 2024. Met dit project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.


De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) werd in oktober 2023 gepubliceerd. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande in bedrijfname 

  • Ontwerp-inpassingsplan/Milieueffectrapportage: 2023

  • Definitief inpassingsplan: 2024

  • Inbedrijfname: 2031 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-2

Net op zee: Nederwiek 3

TenneT wil drie ondergrondse hoogspanningsverbindingen bouwen. Die zijn nodig om de opgewekte energie van Windpark Nederwiek op de Noordzee naar land te vervoeren. Nederwiek 3 is één van deze hoogspanningsverbindingen. Deze komt aan land in Noord-Brabant, in Moerdijk of Geertruidenberg. Welke van de twee plaatsen het wordt, is nog niet bekend. De windturbines in het noordelijk deel van het windenergiegebied Nederwiek worden direct aangesloten op het converterplatform in het windenergiegebied. Ook is nog niet duidelijk hoe de hoogspanningsverbinding naar Geertruidenberg of Moerdijk zal lopen. Dit wordt besloten in het laatste kwartaal van 2024. Met dit project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.


De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) werd in oktober 2023 gepubliceerd. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande in bedrijfname 

  • Ontwerp-inpassingsplan/Milieueffectrapportage: 2023

  • Definitief inpassingsplan: 2024

  • Inbedrijfname: 2031 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-nederwiek-2