380 kV hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg (Zuid-West 380kV Oost)

TenneT wil de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost bouwen. Dit wordt een verbinding tussen hoogspanningsstations Rilland en een nieuw te bouwen 380 kilovolt (kV) station bij Tilburg. De bouw van hoogspanningsstation Rilland splitst de verbinding Zuid-West 380 kV op in twee delen. Dat zijn het project Rilland en Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) en Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West).

Met de nieuwe verbinding worden problemen opgelost en tegengehouden. De bestaande hoogspanningsverbinding zit namelijk al zijn maximum. Ook moet windenergie naar het land kunnen worden vervoerd.


De Ontwerpbesluiten fase 2 kunnen op dit moment bekeken worden. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname 

·       Ontwerp-uitvoeringsbesluiten: 2023

·       Definitieve uitvoeringsbesluiten: 2024

·       Inbedrijfname: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-zuid-west-oost

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

380 kV hoogspannings-verbinding Rilland-Tilburg (Zuid-West 380kV Oost)

TenneT wil de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost bouwen. Dit wordt een verbinding tussen hoogspanningsstations Rilland en een nieuw te bouwen 380 kilovolt (kV) station bij Tilburg. De bouw van hoogspanningsstation Rilland splitst de verbinding Zuid-West 380 kV op in twee delen. Dat zijn het project Rilland en Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) en Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV West).

Met de nieuwe verbinding worden problemen opgelost en tegengehouden. De bestaande hoogspanningsverbinding zit namelijk al zijn maximum. Ook moet windenergie naar het land kunnen worden vervoerd.


De Ontwerpbesluiten fase 2 kunnen op dit moment bekeken worden. Het project moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname 

·       Ontwerp-uitvoeringsbesluiten: 2023

·       Definitieve uitvoeringsbesluiten: 2024

·       Inbedrijfname: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hsv-380-kv-zuid-west-oost

https://www.zuid-west380kv.nl/oost/