380 kV verbinding Graetheide

In het project 380 kV Graetheide wordt een nieuw 380 kV station gerealiseerd. De opwaardering van de bestaande 150 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide naar een 380 kV verbinding is onderdeel van het project. De 150 kV verbinding loopt nu van het 150 kV station Maasbracht naar Graetheide. Het ligt voor het grootste deel langs het Julianakanaal. Bij de bouw van de masten is ook nagedacht over de opwaardering. Daardoor kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Het huidige 150 kV station aan de Bergerweg bij Graetheide wordt vervangen door een 380/150 kV station. In Maasbracht wordt de aansluiting aangepast en aangesloten op het 380 kV station. Dit is in plaats van de aansluiting op het 150 kV station.

Chemelot is een industriecluster. Die moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarvoor is meer vraag naar elektriciteit. De vraag naar elektriciteit zal alleen maar toenemen. Daarom moet het netwerk worden uitgebreid. Daardoor kunnen problemen worden tegengehouden en kan elektriciteit gewoon geleverd worden.

Het project zit in de fase van het Voornemen en Participatieplan en het moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname 

  • Publicatie Voornemen en voorstel voor Participatie: 2024

  • Projectbesluit: 2025

  • Start bouw: 2026 

  • Inbedrijfname: 2030-2032

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten

Opwaardering bestaande 380 kV verbinding Graetheide

In het project 380 kV Graetheide wordt een nieuw 380 kV station gerealiseerd. De opwaardering van de bestaande 150 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide naar een 380 kV verbinding is onderdeel van het project. De 150 kV verbinding loopt nu van het 150 kV station Maasbracht naar Graetheide. Het ligt voor het grootste deel langs het Julianakanaal. Bij de bouw van de masten is ook nagedacht over de opwaardering. Daardoor kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Het huidige 150 kV station aan de Bergerweg bij Graetheide wordt vervangen door een 380/150 kV station. In Maasbracht wordt de aansluiting aangepast en aangesloten op het 380 kV station. Dit is in plaats van de aansluiting op het 150 kV station.

Chemelot is een industriecluster. Die moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarvoor is meer vraag naar elektriciteit. De vraag naar elektriciteit zal alleen maar toenemen. Daarom moet het netwerk worden uitgebreid. Daardoor kunnen problemen worden tegengehouden en kan elektriciteit gewoon geleverd worden.

Het project zit in de fase van het Voornemen en Participatieplan en het moet klaar zijn in 2030.

Geplande inbedrijfname 

  • Publicatie Voornemen en voorstel voor Participatie: 2024

  • Projectbesluit: 2025

  • Start bouw: 2026 

  • Inbedrijfname: 2030-2032

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten