Gaswinning uit gasvelden VDW-A en -B

Vermilion Energy vraagt om aardgas te halen uit gasvelden VDW-A en -B. Dit zijn twee kleine gasvelden rond de grens tussen Drenthe en Friesland. Om precies te zijn, liggen ze onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Om het aardgas daar uit de grond te halen, is een nieuwe plaats nodig waar dit kan. Ook moet er een leiding worden aangesloten op het ondergrondse gasleidingennetwerk.

Aardgas moet uit de grond worden gehaald, omdat er nog niet genoeg duurzame energie is. Omdat het gebied beschermd natuurgebied is, wordt hiermee in de plannen rekening gehouden.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kiest in het najaar van 2023 het Voorkeursalternatief. Het project moet in 2025 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Aanvullingen op Milieueffectrapportage: mei 2023

  • Nieuw advies Milieueffectrapportage: september 2023

  • Geplande inbedrijfname: 2025

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-vdw

Gaswinning uit gasvelden VDW-A en -B

Vermilion Energy vraagt om aardgas te halen uit gasvelden VDW-A en -B. Dit zijn twee kleine gasvelden rond de grens tussen Drenthe en Friesland. Om precies te zijn, liggen ze onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. Om het aardgas daar uit de grond te halen, is een nieuwe plaats nodig waar dit kan. Ook moet er een leiding worden aangesloten op het ondergrondse gasleidingennetwerk.

Aardgas moet uit de grond worden gehaald, omdat er nog niet genoeg duurzame energie is. Omdat het gebied beschermd natuurgebied is, wordt hiermee in de plannen rekening gehouden.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kiest in het najaar van 2023 het Voorkeursalternatief. Het project moet in 2025 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Aanvullingen op Milieueffectrapportage: mei 2023

  • Nieuw advies Milieueffectrapportage: september 2023

  • Geplande inbedrijfname: 2025

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-vdw