Waterstofnetwerk Groningen

In de provincie Groningen wordt gewerkt aan de aanleg van een netwerk voor waterstof. Dit netwerk verbindt verschillende partijen met elkaar. Bijvoorbeeld producenten en gebruikers van waterstof in de regio. En ook de opslag van waterstof bij Zuidwending en de rest van Nederland worden verbonden voor dit waterstofnetwerk. Later komt het buitenland hier ook bij. Het project loopt vanaf de Eemshaven en Delfzijl naar Tjuchem. Daarna loopt het nog verder naar het zuiden tot aan het Nieuwediep.

Het project is belangrijk omdat waterstof aardgas kan vervangen. Daarom is waterstof nodig voor het energienetwerk in de toekomst. Omdat het netwerk in het industriegebied ligt, kan die industrie straks verduurzamen. Het waterstofnetwerk in Groningen is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Dit landelijke netwerk verbindt de vijf grote industrieclusters in Nederland met elkaar, met de opslag van waterstof én met het buitenland.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het waterstofnetwerk kon van september tot en met oktober 2023 worden bekeken. Toen kon op de plannen worden gereageerd. Het project moet in 2028 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Integrale effectenanalyse fase: 2023

  • Keuze voorkeursalternatief: 2024

  • Milieueffectrapportage/ontwerpbesluiten: 2024

  • Definitieve besluiten: 2025

  • Ingebruikname: 2028

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/waterstofnetwerk-groningen

Waterstofnet-werk Groningen

In de provincie Groningen wordt gewerkt aan de aanleg van een netwerk voor waterstof. Dit netwerk verbindt verschillende partijen met elkaar. Bijvoorbeeld producenten en gebruikers van waterstof in de regio. En ook de opslag van waterstof bij Zuidwending en de rest van Nederland worden verbonden voor dit waterstofnetwerk. Later komt het buitenland hier ook bij. Het project loopt vanaf de Eemshaven en Delfzijl naar Tjuchem. Daarna loopt het nog verder naar het zuiden tot aan het Nieuwediep.

Het project is belangrijk omdat waterstof aardgas kan vervangen. Daarom is waterstof nodig voor het energienetwerk in de toekomst. Omdat het netwerk in het industriegebied ligt, kan die industrie straks verduurzamen. Het waterstofnetwerk in Groningen is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork Services. Dit landelijke netwerk verbindt de vijf grote industrieclusters in Nederland met elkaar, met de opslag van waterstof én met het buitenland.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het waterstofnetwerk kon van september tot en met oktober 2023 worden bekeken. Toen kon op de plannen worden gereageerd. Het project moet in 2028 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Integrale effectenanalyse fase: 2023

  • Keuze voorkeursalternatief: 2024

  • Milieueffectrapportage/ontwerpbesluiten: 2024

  • Definitieve besluiten: 2025

  • Ingebruikname: 2028

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/waterstofnetwerk-groningen