Warmtesysteem Zuid-Holland

Het Warmtesysteem Zuid-Holland is een netwerk van verschillende projecten voor warmte in de provincie Zuid-Holland. Het warmtesysteem Zuid-Holland gaat over warmte(transport)systemen in de RES-regio’s zoals Westland, Drechtsteden, Oostland en Holland Rijnland, bronontwikkeling en vraagontwikkeling voor warmte.

Een belangrijk onderdeel hiervan is WarmtelinQ, een stelsel van leidingen die warmte vervoeren. Daardoor kan restwarmte uit de industrie van de Rotterdamse haven in veel gebieden worden gebruikt. WarmtelinQ is reikt nu van Vlaardingen-Den Haag en van Rijswijk naar de regio Leiden.

Met de ontwikkeling van duurzame warmtenetwerken wordt restwarmte beter benut, geothermie ontwikkeld, kansen voor warmteopslag in kaart gebracht en wordt er toegewerkt naar een verhaal om de vraagontwikkeling van warmte te bevorderen.

Sommige projecten binnen het warmtesysteem zijn in de realisatiefase en sommigen in de ontwikkelfase. De projecten die nu in ontwikkeling zijn leveren al een klimaatwinst op van 0,41 megaton CO₂-reductie in 2030.

Voor WLQ Vlaardingen-Den Haag is de ingebruikname gepland 2025.

Geplande inbedrijfname

  • Warmtetransportnet Bleiswijk-Zuidplaspolder: 2026

  • WLQ Vlaardingen-Vondelingenplaat: 2026

  • Voor WLQ(+) Rijswijk-Leiden: 2027

  • Warmtenetwerken Drechtsteden, Oostland, Maasvlakte, Westland: 2028

  • warmtenetwerken Holland Rijnland: >2028

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten

Warmtesysteem Zuid-Holland

Het Warmtesysteem Zuid-Holland is een netwerk van verschillende projecten voor warmte in de provincie Zuid-Holland. Het warmtesysteem Zuid-Holland gaat over warmte(transport)systemen in de RES-regio’s zoals Westland, Drechtsteden, Oostland en Holland Rijnland, bronontwikkeling en vraagontwikkeling voor warmte.

Een belangrijk onderdeel hiervan is WarmtelinQ, een stelsel van leidingen die warmte vervoeren. Daardoor kan restwarmte uit de industrie van de Rotterdamse haven in veel gebieden worden gebruikt. WarmtelinQ is reikt nu van Vlaardingen-Den Haag en van Rijswijk naar de regio Leiden.

Met de ontwikkeling van duurzame warmtenetwerken wordt restwarmte beter benut, geothermie ontwikkeld, kansen voor warmteopslag in kaart gebracht en wordt er toegewerkt naar een verhaal om de vraagontwikkeling van warmte te bevorderen.

Sommige projecten binnen het warmtesysteem zijn in de realisatiefase en sommigen in de ontwikkelfase. De projecten die nu in ontwikkeling zijn leveren al een klimaatwinst op van 0,41 megaton CO₂-reductie in 2030.

Voor WLQ Vlaardingen-Den Haag is de ingebruikname gepland 2025.

Geplande inbedrijfname

  • Warmtetransportnet Bleiswijk-Zuidplaspolder: 2026

  • WLQ Vlaardingen-Vondelingenplaat: 2026

  • Voor WLQ(+) Rijswijk-Leiden: 2027

  • Warmtenetwerken Drechtsteden, Oostland, Maasvlakte, Westland: 2028

  • warmtenetwerken Holland Rijnland: >2028

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten