Net op zee: IJmuiden Ver Beta en Ver Gamma


TenneT wil drie hoogspanningsnetten op zee bouwen voor het vervoer van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op Zee naar het vasteland. Twee van deze verbindingen, genaamd ‘Net op zee: IJmuiden Ver Beta’ en ‘Net op zee: IJmuiden Ver Gamma’, komen aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam. Per project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. In totaal gaat het om een aansluiting van 6 GW.

Het project zit in de realisatiefase. Het moet klaar zijn in 2028 of 2029.

Geplande inbedrijfname 

  • Net op Zee: IJmijden Ver Beta: 2029

  • Net op zee: Ver Gamma: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-ijmuiden-ver-beta

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-ijmuiden-ver-gamma

Net op zee: IJmuiden Ver Beta en Ver Gamma

TenneT wil drie hoogspanningsnetten op zee bouwen voor het vervoer van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op Zee naar het vasteland. Twee van deze verbindingen, genaamd ‘Net op zee: IJmuiden Ver Beta’ en ‘Net op zee: IJmuiden Ver Gamma’, komen aan land bij de Maasvlakte in Rotterdam. Per project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. In totaal gaat het om een aansluiting van 6 GW.

Het project zit in de realisatiefase. Het moet klaar zijn in 2028 of 2029.

Geplande inbedrijfname 

  • Net op Zee: IJmijden Ver Beta: 2029

  • Net op zee: Ver Gamma: 2030

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-ijmuiden-ver-beta

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-ijmuiden-ver-gamma