Verzwaring Elektriciteitsnet Schelde-Deltaregio


De 380 kV infrastructuur in Zeeuws-Vlaanderen breidt zich uit. Dit is noodzakelijk voor de energietransitie van partijen in de industrie in de Kanaalzone. Daarnaast heeft het 380 kilovolt (kV) station Borssele de maximumcapaciteit bereikt. Daarom is nieuwe aansluitcapaciteit nodig voor projecten in de toekomst. Zoals het maken van waterstof en het aansluiten van Net op zee Nederwiek 1. Het project bestaat uit twee delen:

  • De bouw van een nieuw hoogspanningsstation in de omgeving van Borssele (Sloegebied): een nieuw 380 kV station. Dit hoogspanningsstation wordt onderdeel van twee van de vier 380 kV circuits tussen Borssele en Rilland.

  • Uitbreiden 380 kV net naar Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor wordt nieuw 380/150 kV station gebouwd in de buurt van Terneuzen. Ook komt er een 380 kV verbinding met vier circuits van 2.625 megavoltampère (MVA). Deze verbinding komt tussen een punt (uitlussing) op de 380 kV verbinding Borssele-Rilland en Terneuzen. Plaatsen en tracés worden verkend binnen de projectprocedure. Deze start eind november 2023.

Beide projecten zitten in de verkenningsfase. Project 1 moet klaar zijn in 2028 en project 2 na 2033.

Geplande inbedrijfname 

  • Subproject 1: 2028

  • Subproject 2: >2033 (afhankelijk van welke variant wordt gekozen voor onder andere het kruisen van de Westerschelde)

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten

Verzwaring Elektriciteitsnet Schelde-Deltaregio

De 380 kV infrastructuur in Zeeuws-Vlaanderen breidt zich uit. Dit is noodzakelijk voor de energietransitie van partijen in de industrie in de Kanaalzone. Daarnaast heeft het 380 kilovolt (kV) station Borssele de maximumcapaciteit bereikt. Daarom is nieuwe aansluitcapaciteit nodig voor projecten in de toekomst. Zoals het maken van waterstof en het aansluiten van Net op zee Nederwiek 1. Het project bestaat uit twee delen:

  • De bouw van een nieuw hoogspanningsstation in de omgeving van Borssele (Sloegebied): een nieuw 380 kV station. Dit hoogspanningsstation wordt onderdeel van twee van de vier 380 kV circuits tussen Borssele en Rilland.

  • Uitbreiden 380 kV net naar Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor wordt nieuw 380/150 kV station gebouwd in de buurt van Terneuzen. Ook komt er een 380 kV verbinding met vier circuits van 2.625 megavoltampère (MVA). Deze verbinding komt tussen een punt (uitlussing) op de 380 kV verbinding Borssele-Rilland en Terneuzen. Plaatsen en tracés worden verkend binnen de projectprocedure. Deze start eind november 2023.

Beide projecten zitten in de verkenningsfase. Project 1 moet klaar zijn in 2028 en project 2 na 2033.

Geplande inbedrijfname 

  • Subproject 1: 2028

  • Subproject 2: >2033 (afhankelijk van welke variant wordt gekozen voor onder andere het kruisen van de Westerschelde)

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten