Verkenning waterstof-importterminals

Voor de verduurzaming van industrie, mobiliteit en de elektriciteitssector is het belangrijk dat er voldoende duurzame energie en waterstof is. Om voldoende waterstof te hebben is naast eigen productie ook import van waterstof nodig. Daarom kijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokken partijen de mogelijkheden voor importterminals. Daar kan waterstof vanuit andere landen worden opgeslagen.  

Import van waterstof helpt om bestaande industrie zuiniger te maken. Ook worden industriegebieden aantrekkelijk voor duurzame industrie die daar nog niet zit. Zo helpt waterstofimport bij het verduurzamen van brandstoffen in de haven van Amsterdam en van de luchtvaart op Schiphol. In Rotterdam biedt de import van waterstof mogelijkheden voor het aantrekken en ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Denk aan de productie van biobrandstoffen, synthetische brandstoffen en producten. In Zeeland biedt waterstofimport de mogelijkheid voor bepaalde sectoren om te verduurzamen. Denk aan chemie, staal, energie, voedsel en (zware) mobiliteit.

Het project zit in de verkenningsfase. Afhankelijk per project en per regio zijn ze klaar tussen 2024 en 2029.

Geplande inbedrijfname

  • Tussen 2024 en 2029

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten

Voor de verduurzaming van industrie, mobiliteit en de elektriciteitssector is het belangrijk dat er voldoende duurzame energie en waterstof is. Om voldoende waterstof te hebben is naast eigen productie ook import van waterstof nodig. Daarom kijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met betrokken partijen de mogelijkheden voor importterminals. Daar kan waterstof vanuit andere landen worden opgeslagen.  

Import van waterstof helpt om bestaande industrie zuiniger te maken. Ook worden industriegebieden aantrekkelijk voor duurzame industrie die daar nog niet zit. Zo helpt waterstofimport bij het verduurzamen van brandstoffen in de haven van Amsterdam en van de luchtvaart op Schiphol. In Rotterdam biedt de import van waterstof mogelijkheden voor het aantrekken en ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Denk aan de productie van biobrandstoffen, synthetische brandstoffen en producten. In Zeeland biedt waterstofimport de mogelijkheid voor bepaalde sectoren om te verduurzamen. Denk aan chemie, staal, energie, voedsel en (zware) mobiliteit.

Het project zit in de verkenningsfase. Afhankelijk per project en per regio zijn ze klaar tussen 2024 en 2029.

Geplande inbedrijfname

  • Tussen 2024 en 2029

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten

Verkenning waterstof-importterminals