De overgang naar duurzame energie kost moeite en gaat gepaard met onzekerheid. Netbeheerders wachten op zekerheid van investeringen door grootverbruikers. Afnemers willen weten welke infrastructuur wanneer klaar is, zodat zij kunnen plannen. Daarnaast zijn de doorlooptijden van energieprojecten lang. Het MIEK moet helpen deze barrières te doorbreken en heeft als doel om de belangrijke energie-infrastructuurprojecten te versnellen. Voorbeelden van deze projecten zijn het landelijk transportnetwerk voor waterstof, aanlandingen van energie vanuit windparken op zee, hoogspanningsprojecten die meer ruimte creëren op het elektriciteitsnet en projecten voor de 

MIEK en RCR

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

Dit rapport toont de huidige energieprojecten in Nederland die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en de Rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. In dit hoofdstuk leest u hier meer over. 

Aanlandingen voor

windenergie op zee

Kernenergie

Aanpassing
en uitbreiding
gasinfrastructuur

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

Uitbreiden van het

hoogspanningsnet

Warmte

CO2-opslag

Windparken op zee

Het toekomstige energiesysteem

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Die energie gebruiken we voor onze huizen en om te reizen, maar ook voor onze industrie. Hiervoor gebruiken we steeds meer duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Ook slaan we steeds vaker energie op. Bijvoorbeeld via batterijen en waterstofopslagplaatsen om overbelasting van het net te voorkomen. Hiervoor moeten we veel nieuwe grote energieprojecten bouwen. Dit projectenboek geeft een overzicht van alle grote energieprojecten die nu spelen in Nederland.

Ons energiesysteem ondergaat veel grote veranderingen. De productie van energie uit fossiele brandstoffen gebeurt op één plek, maar bij het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen gebeurt dit straks op veel verschillende plekken. Dit vraagt om een nieuwe energie-infrastructuur. Hieronder leest u aan wat voor energie-infrastructuurprojecten onder het MIEK en RCR gewerkt wordt. 

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Voor onze mobiliteit en huizen, maar ook voor onze industrie. Daarbij maken we steeds meer gebruik van duurzame energiebronnen. Zoals wind- en zonne-energie. Ook slaan we steeds vaker energie op, bijvoorbeeld via batterijen en waterstof. Om ervoor te zorgen dat we straks voldoende duurzame energie hebben, moeten we onze energie-infrastructuur uitbreiden en aanpassen. Zowel op land als op zee. Dat gebeurt via diverse grote energieprojecten door heel Nederland. Dit projectenboek biedt daarvan een overzicht. 

Op weg naar een duurzaam energiesysteem