380 kV netuitbreiding Noord-Holland Noord

TenneT wil een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding bouwen om te zorgen dat er geen problemen met energielevering ontstaan. Deze nieuwe verbinding loopt van Beverwijk, via Oostzaan in de gemeente Zaanstreek, naar Diemen. Vanaf dit nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsstation wordt een 380 kV netuitbreiding naar het noorden gebouwd. Daarbij hoort ook het bouwen van hoogspanningsstations nabij Middenmeer, in de gemeente Hollands Kroon, en in de buurt van het bestaande 380 kV netwerk in Noord-Holland. De precieze plekken waar de hoogspanningsstations en verbindingen komen, wordt nog onderzocht.

Met de uitbreiding is de regio klaar voor de groeiende vraag naar elektriciteit in Noord-Holland Noord. Daarnaast is het project belangrijk voor de verduurzaming van regionale industrie. Ook kan door het project windenergie van zee naar land worden vervoerd.


De publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau vindt plaats rond de zomer van 2024. Het project moet klaar zijn in 2034.

Geplande inbedrijfname

 • Voornemen en voorstel participatie: 2023

 • Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau: 2024

 • Voorkeursbeslissing: 2025

 • Ontwerpprojectbesluit: 2028

 • Projectbesluit: 2029

 • Inbedrijfname: >2033

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn

Verzwaring Elektriciteitsnet Noordzeekanaal-gebied

TenneT wil een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding bouwen om te zorgen dat er geen problemen met energielevering ontstaan. Deze nieuwe verbinding loopt van Beverwijk, via Oostzaan in de gemeente Zaanstreek, naar Diemen. Vanaf dit nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsstation wordt een 380 kV netuitbreiding naar het noorden gebouwd. Daarbij hoort ook het bouwen van hoogspanningsstations nabij Middenmeer, in de gemeente Hollands Kroon, en in de buurt van het bestaande 380 kV netwerk in Noord-Holland. De precieze plekken waar de hoogspanningsstations en verbindingen komen, wordt nog onderzocht.

Met de uitbreiding is de regio klaar voor de groeiende vraag naar elektriciteit in Noord-Holland Noord. Daarnaast is het project belangrijk voor de verduurzaming van regionale industrie. Ook kan door het project windenergie van zee naar land worden vervoerd.


De publicatie van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau vindt plaats rond de zomer van 2024. Het project moet klaar zijn in 2034.

Geplande inbedrijfname

 • Voornemen en voorstel participatie: 2023

 • Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau: 2024

 • Voorkeursbeslissing: 2025

 • Ontwerpprojectbesluit: 2028

 • Projectbesluit: 2029

 • Inbedrijfname: >2033

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn