380/150 kV Station Port of Moerdijk

TenneT werkt aan een nieuw 380/150 kilovolt (kV) station dat wordt aangesloten op de 380 kV 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Geertruidenberg en de toekomstige 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Daarnaast wordt het station gekoppeld aan het 150kV net in West Brabant. Het station komt te liggen in of bij het havengebied van Moerdijk. De precieze plaats is nog niet bekend. De toevoegingen zorgen ervoor dat Moerdijk in het landelijke 380 kV net komt. Zo kan er genoeg elektriciteit geleverd worden, ook als de vraag ernaar blijft toenemen.

Begin 2024 start de ruimtelijke procedure met de publicatie van het Voornemen en Participatieplan. Het project moet in 2031 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname 

  • Voornemen en voorstel voor participatie: 2024

  • Vaststellen Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 2024/2025

  • Start bouw: 2027

  • Inbedrijfname: 2031-2033

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten

380/150 kV Station Port of Moerdijk

TenneT werkt aan een nieuw 380/150 kilovolt (kV) station dat wordt aangesloten op de 380 kV 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Geertruidenberg en de toekomstige 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Daarnaast wordt het station gekoppeld aan het 150kV net in West Brabant. Het station komt te liggen in of bij het havengebied van Moerdijk. De precieze plaats is nog niet bekend. De toevoegingen zorgen ervoor dat Moerdijk in het landelijke 380 kV net komt. Zo kan er genoeg elektriciteit geleverd worden, ook als de vraag ernaar blijft toenemen.

Begin 2024 start de ruimtelijke procedure met de publicatie van het Voornemen en Participatieplan. Het project moet in 2031 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname 

  • Voornemen en voorstel voor participatie: 2024

  • Vaststellen Publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 2024/2025

  • Start bouw: 2027

  • Inbedrijfname: 2031-2033

Meer informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst/grote-energieprojecten