380/150 kV hoogspanningsstation A9-Zuid

TenneT wil een nieuw hoogspanningsstation bouwen tussen Beverwijk en Vijfhuizen, ten zuiden van het Noordzeekanaal. De precieze plek is nu nog niet bekend. Er zijn wel grenzen aangegeven voor het gebied waar het station kan komen:

 • Het Noordzeekanaal aan de noordkant;

 • de stad Haarlem aan de westkant;

 • de N232 aan de zuidkant;

 • Zwanenburg, de A5 en de S201 aan de oostkant.

Door een groeiende vraag naar elektriciteit is het bestaande elektriciteitsnet in het Westelijk Havengebied van Amsterdam niet genoeg. Daarom kunnen bedrijven en industrie niet meer doorgaan met verduurzamen. Om dit probleem op te lossen komt er een nieuw 150 kilovolt netwerk in het westen van het havengebied. Het hoogspanningsstation is hiervan een onderdeel. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van waterstof in het Amsterdamse havengebied.

Het project zit in de fase van het Voornemen voor voorstel voor participatieplan. Het project moet klaar zijn tussen 2029 en 2031.

Geplande inbedrijfname

 • Voornemen en voorstel voor participatie: 2024

 • Inbedrijfname: 2029-2031 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten

380/150 kV hoogspanningsstation A9-Zuid

TenneT wil een nieuw hoogspanningsstation bouwen tussen Beverwijk en Vijfhuizen, ten zuiden van het Noordzeekanaal. De precieze plek is nu nog niet bekend. Er zijn wel grenzen aangegeven voor het gebied waar het station kan komen:

 • Het Noordzeekanaal aan de noordkant;

 • de stad Haarlem aan de westkant;

 • de N232 aan de zuidkant;

 • Zwanenburg, de A5 en de S201 aan de oostkant.

Door een groeiende vraag naar elektriciteit is het bestaande elektriciteitsnet in het Westelijk Havengebied van Amsterdam niet genoeg. Daarom kunnen bedrijven en industrie niet meer doorgaan met verduurzamen. Om dit probleem op te lossen komt er een nieuw 150 kilovolt netwerk in het westen van het havengebied. Het hoogspanningsstation is hiervan een onderdeel. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van waterstof in het Amsterdamse havengebied.

Het project zit in de fase van het Voornemen voor voorstel voor participatieplan. Het project moet klaar zijn tussen 2029 en 2031.

Geplande inbedrijfname

 • Voornemen en voorstel voor participatie: 2024

 • Inbedrijfname: 2029-2031 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten