Net op zee: IJmuiden Ver Alpha

TenneT wil drie hoogspanningsnetten op zee bouwen. Daarmee wordt elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op Zee vervoerd naar het vasteland. Eén hiervan, Net op zee: IJmuiden Ver Gamma, komt aan land in het Sloegebied bij Borssele. De windturbines in het noordelijk deel van het windenergiegebied IJmuiden Ver worden direct aangesloten op een platform in het windenergiegebied. Per project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. In totaal is dit 6 GW.

Het project zit in de Realisatiefase. Het moet klaar zijn in 2029.

Geplande inbedrijfname

  • Voornemen en voorstel voor participatie: 2019

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 2019

  • IEA en voorkeursalternatief: 2020

  • Afronding beroepstermijn definitieve besluiten: 2023

  • Net op Zee: IJmijden Ver Alpha: 2029

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-ijmuiden-ver-alpha

Net op zee: IJmuiden Ver Alpha

TenneT wil drie hoogspanningsnetten op zee bouwen. Daarmee wordt elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op Zee vervoerd naar het vasteland. Eén hiervan, Net op zee: IJmuiden Ver Gamma, komt aan land in het Sloegebied bij Borssele. De windturbines in het noordelijk deel van het windenergiegebied IJmuiden Ver worden direct aangesloten op een platform in het windenergiegebied. Per project wordt 2 gigawatt (GW) aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. In totaal is dit 6 GW.

Het project zit in de Realisatiefase. Het moet klaar zijn in 2029.

Geplande inbedrijfname

  • Voornemen en voorstel voor participatie: 2019

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau: 2019

  • IEA en voorkeursalternatief: 2020

  • Afronding beroepstermijn definitieve besluiten: 2023

  • Net op Zee: IJmijden Ver Alpha: 2029

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/noz-ijmuiden-ver-alpha