Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Waterstofopslag

Om te zorgen dat er altijd genoeg waterstof is, worden er opslagplekken gebouwd in Nederland. Deze liggen onder de grond. Voor project Hystock Waterstofopslag worden hier vier nieuwe zoutcavernes voor gebouwd. Dit is in de regio rond de Zuidwending bij Veendam. Om de waterstof te kunnen vervoeren naar het landelijk waterstofnetwerk komen er ook een paar installaties boven de grond.

Met de opslag van waterstof onder de grond kan een voorraad van waterstof op het land worden gebouwd. Deze waterstof kan gebruikt worden in de toekomst. Daarnaast zorgt de opslag voor de juiste druk op het landelijk transportnet voor waterstof. Daarom zijn deze plekken voor opslagbelangrijk voor het landelijk waterstoftransportnet.

De Notitie Rijkweidte en Detailniveau is gepubliceerd op 5 oktober 2023. Nu wordt er toegewerkt naar fase 1 van de Milieueffectrapportage. Het project moet in 2028 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Diverse onderzoeken voor de Milieueffectrapportage: april 2024

  • Ontwerp-inpassingsplan Milieueffectrapportage: mei 2024

  • Definitief inpassingsplan: september 2024

  • Ingebruikname:  2028

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/zuidwending

Waterstofnet- werk Drenthe en Overijssel

Om te zorgen dat er altijd genoeg waterstof is, worden er opslagplekken gebouwd in Nederland. Deze liggen onder de grond. Voor project Hystock Waterstofopslag worden hier vier nieuwe zoutcavernes voor gebouwd. Dit is in de regio rond de Zuidwending bij Veendam. Om de waterstof te kunnen vervoeren naar het landelijk waterstofnetwerk komen er ook een paar installaties boven de grond.

Met de opslag van waterstof onder de grond kan een voorraad van waterstof op het land worden gebouwd. Deze waterstof kan gebruikt worden in de toekomst. Daarnaast zorgt de opslag voor de juiste druk op het landelijk transportnet voor waterstof. Daarom zijn deze plekken voor opslagbelangrijk voor het landelijk waterstoftransportnet.

De Notitie Rijkweidte en Detailniveau is gepubliceerd op 5 oktober 2023. Nu wordt er toegewerkt naar fase 1 van de Milieueffectrapportage. Het project moet in 2028 klaar zijn.

Geplande inbedrijfname

  • Diverse onderzoeken voor de Milieueffectrapportage: april 2024

  • Ontwerp-inpassingsplan Milieueffectrapportage: mei 2024

  • Definitief inpassingsplan: september 2024

  • Ingebruikname:  2028

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/zuidwending