Limburg

Zeeland

Zuid-Holland/Noord-Brabant

Noord-Holland

Midden-Nederland

Noord-Nederland

Landelijke projecten in de regio

In dit overzicht staan de huidige energieprojecten in Nederland op een rij. In het bijzonder de projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en de Rijkscoördinatieregeling (RCR/Projectprocedure) vallen. In dit hoofdstuk leest u meer informatie over deze twee Rijkstrajecten.

MIEK en RCR/Projectprocedure

Overzichtskaart nationale energie-infrastructuurprojecten

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Die energie gebruiken we voor onze huizen en om te reizen, maar ook voor onze industrie. Hiervoor gebruiken we steeds meer duurzame energiebronnen. Daarvoor is het belangrijk dat we onze energie-infrastructuur uitbreiden en aanpassen. Zowel op land als op zee. Dat gebeurt via diverse grote energieprojecten door heel Nederland. Dit projectenboek biedt daarvan een overzicht.

Voortgang van energieprojecten in 2023 

De ambities voor het duurzame energiesysteem zijn hoog. Gelukkig boekten we het afgelopen jaar veel vooruitgang. Zowel op land als op zee. Hieronder een greep uit de voortgang van MIEK- en RCR/Projectprocedure-projecten.

Resultaten en vooruitblik

Projecten in regio’s op elkaar laten aansluiten is een “no-brainer”

Interview met Suzan van Kruchten en Tom Fabri over de coördinatie van projecten in de regio.

Buisleidingen voor de energie van de toekomst

Interview met Bas Pulles en Guido Custers over de Delta Rhine Corridor.

“Tien jaar geleden konden we niet overzien hoe groot dit zou worden”

Interview met Inger Huizing en Johanna Breuning over de ‘Net op zee’-projecten.

Interviews

Het toekomstig energiesysteem

Er lopen binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) diverse trajecten die bijdragen aan de realisatie van de energietransitie. Dit gebeurt onder andere op het gebied van strategie en visievorming, realisatie van energie-infrastructuurprojecten en de ruimtelijke inpassing van deze projecten.

LNG & Mijnbouw

Aanlandingen voor

windenergie op zee

Kernenergie

Overstap naar groene waterstof

Uitbreiden van het

hoogspanningsnet

Warmte

CO2-opslag

Windparken op zee

Energieprojecten in Nederland

Het Nederlandse energiesysteem ondergaat grote veranderingen. Energie uit duurzame energiebronnen wordt op verschillende plekken opgewekt. Dit in tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen, wat vaak op één plek gebeurt. Een verandering als deze vraagt om veel nieuwe energie-infrastructuur. Hieronder een overzicht van de energieprojecten onder het MIEK en RCR/Projectprocedure waaraan gewerkt wordt.

Landelijke projecten

Limburg

Zeeland

Midden-Nederland

Zuid-Holland/Noord-Brabant

Noord-Nederland

Noord-Holland

Landelijke projecten per regio

Projecten in regio’s op elkaar laten aansluiten is een “no-brainer

Interview met Suzan van Kruchten en Tom Fabri over de coördinatie van projecten in de regio.

Buisleidingen voor de energie van de toekomst

Interview met Bas Pulles en Guido Custers over de Delta Rhine Corridor.

“Tien jaar geleden konden we niet overzien hoe groot dit zou worden”

Interview met Inger Huizing en Johanna Breuning over de ‘Net op zee’-projecten.

Interviews

Energieprojecten in

Nederland

Het Nederlandse energiesysteem ondergaat grote veranderingen. Energie uit duurzame energiebronnen wordt op verschillende plekken opgewekt. Dit in tegenstelling tot de productie van energie uit fossiele brandstoffen, wat vaak op één plek gebeurt. Een verandering als deze vraagt om veel nieuwe energie-infrastructuur. Hieronder een overzicht van de energieprojecten onder het MIEK en RCR waaraan gewerkt wordt.

LNG & mijnbouw

Warmte

Kernenergie

CO2 -opslag

Overstap naar groene waterstof

Uitbreiding hoogspannings-net

Windenergie op zee

Windparken op zee

Snel naar:

Bekijk de video

Nederland werkt aan een toekomst met duurzame energie. Die energie gebruiken we voor onze huizen en om te reizen, maar ook voor onze industrie.

Op weg naar een duurzaam energiesysteem

Ons energiesysteem ondergaat een grote verandering. Er zijn binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) veel trajecten die hieraan bijdragen. Dit gebeurt onder andere op het gebied van strategie en visievorming, realisatie van energie-infrastructuurprojecten en de ruimtelijke inpassing van deze projecten.

Het toekomstig energiesysteem

Voortgang van energieprojecten in 2023 

De ambities voor het duurzame energiesysteem zijn hoog. Gelukkig boekten we het afgelopen jaar veel vooruitgang. Zowel op land als op zee. Hieronder een greep uit de voortgang van MIEK- en RCR/Projectprocedure-projecten.

Resultaten en vooruitblik

In dit overzicht staan de huidige energieprojecten in Nederland op een rij. In het bijzonder de projecten die onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) en de Rijkscoördinatieregeling (RCR/Projectprocedure) vallen. In dit hoofdstuk leest u meer informatie over deze twee Rijkstrajecten.

MIEK & RCR/Projectprocedure