Netversterking Westelijk Friesland

Voor de verduurzaming van westelijk Friesland moet er een nieuw 110 kv hoogspanningsstation gebouwd worden. Ook komen er ondergrondse kabelcircuits die daarbij horen. Dan kunnen bijvoorbeeld duurzame initiatieven zoals Windpark Fryslân aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet.

Beroepen die zijn ingediend tegen het project zijn afgekeurd en het project is daarna uitgevoerd en afgerond.

Meer informatie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/netversterking-friesland

Netversterking Westelijk Friesland

Voor de verduurzaming van westelijk Friesland moet er een nieuw 110 kv hoogspanningsstation gebouwd worden. Ook komen er ondergrondse kabelcircuits die daarbij horen. Dan kunnen bijvoorbeeld duurzame initiatieven zoals Windpark Fryslân aangesloten worden op het landelijke hoogspanningsnet.

Beroepen die zijn ingediend tegen het project zijn afgekeurd en het project is daarna uitgevoerd en afgerond.

Meer informatie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/netversterking-friesland