Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht-Eindhoven

TenneT wil de transportcapaciteit verhogen van een aantal bestaande 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbindingen. Daarvoor worden de geleiders (lijnen) vervangen door nieuwe. Dat verhoogt het vermogen van ongeveer 2,5 kiloampère (kA) naar 4,0 kA. Ook komt er groot onderhoud aan de verbinding. Dat vindt plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Maasbracht-Eindhoven 380 kV. Deze is ongeveer 48 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstations in Maasbracht en Eindhoven.

Door nieuwe technieken en materialen wordt het magnetisch veld niet groter. Ook maken de opgewaardeerde verbindingen nu minder geluid dan daarvoor.

Er is beroep binnengekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het project is onderdeel van het Beter Benutten programma en zit in de Realisatiefase. De bouw begint in 2024 of 2025.

Geplande inbedrijfname:

  • Ter inzage legging ontwerpbesluiten: november 2022

  • Realisatiefase: 2023

  • Einde werkzaamheden: 2026

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/bbb-380-kv-maasbracht-eindhoven

Beter Benutten Bestaande 380 kV Maasbracht-Eindhoven

TenneT wil de transportcapaciteit verhogen van een aantal bestaande 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbindingen. Daarvoor worden de geleiders (lijnen) vervangen door nieuwe. Dat verhoogt het vermogen van ongeveer 2,5 kiloampère (kA) naar 4,0 kA. Ook komt er groot onderhoud aan de verbinding. Dat vindt plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Maasbracht-Eindhoven 380 kV. Deze is ongeveer 48 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstations in Maasbracht en Eindhoven.

Door nieuwe technieken en materialen wordt het magnetisch veld niet groter. Ook maken de opgewaardeerde verbindingen nu minder geluid dan daarvoor.

Er is beroep binnengekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het project is onderdeel van het Beter Benutten programma en zit in de Realisatiefase. De bouw begint in 2024 of 2025.

Geplande inbedrijfname:

  • Ter inzage legging ontwerpbesluiten: november 2022

  • Realisatiefase: 2023

  • Einde werkzaamheden: 2026

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/bbb-380-kv-maasbracht-eindhoven