Aramis: vervoeren en opslag van CO2 op de Noordzee

Project Aramis heeft als doel om nieuwe grootschalige infrastructuur te bouwen voor het vervoer van koolstofdioxide (CO2) van land naar platforms op de Noordzee. Daar wordt de CO2 in lege, ondergrondse gasvelden bewaard. Project Aramis bestaat uit een deel op land en een deel op zee. Op het landdeel wordt CO2 verzameld op de Maasvlakte. Hier leveren schepen en landleidingen CO2 aan. Compressoren verplaatsen de CO2 naar de zeeleiding. Vervolgens wordt de CO2 vervoerd naar verschillende opslagplaats onder de Noordzee. Dat gaat via een hoofdleiding en een aantal verbindingsleidingen. Het project is een initiatief van Energie Beheer Nederland (EBN B.V.), Gasunie, Shell en Total.

De opvang en opslag van CO2 vermindert de uitstoot ervan. Dat is belangrijk om de klimaatdoelen te halen. De opvang zelf is géén onderdeel van Aramis. Het hoofddoel van dit project is om CO2 te vervoeren naar de opslagplaatsen onder de Noordzee. De leidingen en plaatsen voor opslag kunnen in de toekomst verder worden uitgebreid.

Op dit moment staan alle effecten in de Integrale Effecten Analyse. Het project moet klaar zijn in 2028 of 2029.

Geplande inbedrijfname

  • Bepalen voorkeursalternatief: 2023

  • Ontwerpbesluiten: 2024

  • Besluiten ter inzage: 2024

  • Inbedrijfname: 2028/2029 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/aramis

Aramis: vervoeren en opslag van CO2 op de Noordzee

Project Aramis heeft als doel om nieuwe grootschalige infrastructuur te bouwen voor het vervoer van koolstofdioxide (CO2) van land naar platforms op de Noordzee. Daar wordt de CO2 in lege, ondergrondse gasvelden bewaard. Project Aramis bestaat uit een deel op land en een deel op zee. Op het landdeel wordt CO2 verzameld op de Maasvlakte. Hier leveren schepen en landleidingen CO2 aan. Compressoren verplaatsen de CO2 naar de zeeleiding. Vervolgens wordt de CO2 vervoerd naar verschillende opslagplaats onder de Noordzee. Dat gaat via een hoofdleiding en een aantal verbindingsleidingen. Het project is een initiatief van Energie Beheer Nederland (EBN B.V.), Gasunie, Shell en Total.

De opvang en opslag van CO2 vermindert de uitstoot ervan. Dat is belangrijk om de klimaatdoelen te halen. De opvang zelf is géén onderdeel van Aramis. Het hoofddoel van dit project is om CO2 te vervoeren naar de opslagplaatsen onder de Noordzee. De leidingen en plaatsen voor opslag kunnen in de toekomst verder worden uitgebreid.

Op dit moment staan alle effecten in de Integrale Effecten Analyse. Het project moet klaar zijn in 2028 of 2029.

Geplande inbedrijfname

  • Bepalen voorkeursalternatief: 2023

  • Ontwerpbesluiten: 2024

  • Besluiten ter inzage: 2024

  • Inbedrijfname: 2028/2029 

Meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/aramis